Čo je Indulona a aký má cieľ

Indulona je krém na ruky z vyše 60-ročnou tradíciou. A okrem toho aj intelektuálno-duchovná víkendová akcia určená pre starších skautov, ktorí majú záujem vzdelávať sa a ochotu diskutovať na určené témy. Vymysleli ju členovia roverskej družiny Havrany zo 68. zboru Biele vrany a inšpirovali sa Letnou univerzitou - tú organizuje Kolégium Antona Neuwirtha. Hlavnými organizátormi Indulon sú Jana Vinterová a Ján Breza.

Program tohto podujatia je postavený na diskusných a prednáškových blokoch pod vedením skúsených a v danej oblasti vzdelaných prednášajúcich. Sú to väčšinou prizvaní hostia zo skautských i neskautských kruhov – vysokoškolskí pedagógovia, teológovia, kňazi, filozofi. Diskusie sa týkajú konkrétnej problematiky z oblasti filozofie, teológie, politológie, histórie či dokonca metafyziky. Rozoberajú témy, ktoré sú účastníkom blízke a ktoré ich zaujímajú. Väčšinou účastníci ešte pred akciou dostanú mailom aj vybrané články, kapitoly či dokonca celú knižku, ktoré odporúčame mať vopred naštudované. Tieto texty sa potom rozoberajú na diskusných blokoch. Vytvára sa tu priestor na otázky i odpovede na ne. Mladí ľudia môžu konečne namiesto školského memorovania o problémoch diskutovať a sami hľadať pravdu. K tomu dostávajú aj tipy na kvalitnú literatúru.

Cieľom Indulony teda nie sú len vedomosti, ale aj naučiť skautov umeniu diskutovať, načúvať druhým a vyjadriť svoj názor.

Obsahom Indulony sú okrem diskusných blokov aj ďalšie aktivity na spestrenie programu. Ide o hry, vychádzky do okolia, spev pri gitare, kvalitný film s prípadnou následnou diskusiou a pod.

Doterajší prednášajúci

Na tejto stránke sú naši doterajší hlavní diskutéri. Niektorí majú toľko titulov pred menom a za menom, že počet písmen v tituloch prevyšuje počet písmen v mene. My však vedúcich diskusií nevyberáme podľa množstva doktorátov, ale podľa vedomostí, ktoré majú a ktoré poznáme z vlastných skúseností. Prípadne nám ich odporučia dôveryhodní roveri-intelektuáli. Viacerí z prednášajúcich sú učitelia na Kolégiu Antona Neuwirtha v Bratislave.

Prednášajúci nie sú za svoje úsilie a čas nijako honorovaní ani platení. Aj tým dokazujú, že im záleží na rozvoji slovenskej mládeže, za čom im zo srdca ďakujeme.

Účastníci

img 0008Na Indulone máme záujem o účastníkov z celého Slovenska v staršom skautskom a roverskom veku (nad 14 rokov), ktorí túžia po vzdelaní vo filozofii, v umení a príbuzných humanitných vedách. Takých, ktorým nie je proti srsti sem-tam si prečítať kvalitnú literatúru. A hlavne takých, ktorí sú otvorení diskusii, chcú sa niečo nové dozvedieť, pýtať sa, zapájať sa do debát o zaujímavých témach. Hoci ide o akciu s duchovným obsahom, nemusia to byť nutne veriaci ľudia. Nikdy sme nemali problém ani s tými, ktorí sú bez vyznania alebo svoju vieru nežijú aktívne.

Počet účastníkov kolíše medzi 20 a 25. V poslednom čase bol však o akciu taký záujem, že miesta boli naplnené už mesiac pred kurzom a aj to sa nahlásilo približne o 5 ľudí viac, ako sme rátali.

Ako Indulona prebieha

Indulonu organizujeme dvakrát za rok, spravidla na jar a na jeseň. Od Indulony 4 vydávame ku každej Indulone aj tenkú brožúrku Indulonoviny, v ktorej je stále uverejnený presný program víkendovky s časovým harmonogramom a okrem toho niekoľko odborných článkov k preberaným témam.

Indulona prebieha vždy v nejakej chate alebo v lacnejšom penzióne. Naším zámerom je, aby sa ľudia sústredili na intelektuálnu a duševnú činnosť a menej na všedné svetské veci, preto pri ubytovaní nepoužívame tradičné skautské predmety ako spacák, karimatka a ešus. Spíme v relatívne slušných podmienkach v posteliach s posteľnou bielizňou. Stravu si nevaríme sami, ale nám ju zabezpečuje ubytovacie zariadenie.

Financovanie

Samozrejme, toto všetko nie je zadarmo, práve naopak. Stojí to dosť veľa peňazí, výdavky sú niekoľkonásobne vyššie ako na bežné spacákové skautské víkendovky bez elektriny. Účastnícky poplatok sa pohybuje okolo 15 € na osobu. Pokrýva však len zlomok skutočných výdavkov. Zbytok, teda väčšiu časť, hradíme z iných zdrojov.

Fundraiserom projektu je brat Xavier. Píše projekty na nemeckú organizáciu RENOVABIS, ktorá pár Indulon podporila. Okrem toho nás podporuje Východoslovenská oblasť a aj mesto Košice cez grantový program DAMKO.

Pomáha nám tiež náš 68. zbor Biele vrany Košice peniazmi z 2 %. Do budúcnosti plánujeme osloviť bývalých, dnes už pracujúcich členov nášho zboru a solventnejších rodičov s prosbou o finančný dar alebo sponzoring.