Keďže na Indulone 9 máme vzácneho hosťa - spisovateľa Daniela Pastirčáka, odporúčame prečítať si aspoň zlomok z jeho tvorby. Rozprávku o ceste a míľniku z knihy Damianova rieka si môžeš po prihlásení sa stiahnuť tu.

A v tomto dokumente je úryvok z knihy Čintet.

K téme ekumenizmu si môžeš prečítať Encykliku pápeža Pia XI. Mortalium animos.