Informácie o Indulone 9

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na Indulonu 9.

 

Termín: 4. - 6. 4. 2014

Miesto konania: Liptovská Osada, rekreačné zariadenie Škutovky

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2014)

Účastnícky poplatok: 16,- €

Nahlasovanie: najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky u Majky Sklenkovej (adresa v kontaktoch)

Pozvanie prijali:

 • Mgr. Daniel Pastirčák - slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ,
 • PhDr. ThDr. Mária Homolová, PhD. - klinická psychologička,
 • PhDr. Martin Horemuž, PhD. - politológ, autor viacerých kníh týkajúcich sa ruskej politiky.

Témy diskusií:

Daniel Pastirčák

Ekumenizmus

 • rozdiely medzi kresťanskými náboženstvami
 • prečo sa kresťania štiepia
 • čo je vlastne ekumenizmus
 • dá sa dospieť k jednote medzi cirkvami alebo každý iba čaká, kedy ten druhý ustúpi?

Kvalitná a nekvalitná literatúra

 • ako ich odlíšiť, v čom spočíva kvalita literatúry
 • čo je to braková literatúra? Je zbytočná? Je to gýč? Ako braková je hodnotená zo subjektívneho hľadiska čitateľa alebo z objektívneho odborného hľadiska?

Duchovná literatúra

 • môže byť aj duchovná literatúra nekvalitná? Ak áno, kto a prečo sa venuje tvorbe takejto literatúry?
 • aký postoj zaujať k literatúre, ktorú cirkev alebo literárna kritika označila za kontroverznú (Da Vinciho kód, Chatrč, Harry Potter, Päťdesiat odtieňov šedej...)
 • odporúčania konkrétnych autorov/kníh

Duchovno pre každého

 • ako pripraviť kvalitný duchovný program na družinovku/oddielovku?
 • čo je to duchovno? Ako sa rozprávať o duchovných veciach s ľuďmi bez vyznania? Ako sa o tom rozprávať s deťmi, ktoré o duchovné témy nemajú záujem?
 • je "dumka" jediná metóda skautskej duchovnej formácie na družinových/oddielových stretnutiach alebo možno použiť aj iné spôsoby?

Mária Homolová

Poruchy správania detí

 • ktoré sú najčastejšie a ako sa prejavujú
 • ako vznikajú, prečo ich pribúda
 • nie sú mnohé z nich len vykonštruované, aby rodičia mohli papierom od psychológa zakryť vlastnú neschopnosť vychovať deti?
 • ako sa vysporiadať s problémovými deťmi na družinovkách a skautských akciách

Konštruktívna kritika

 • ako viesť konštruktívnu kritiku, aby sa druhý neurazil
 • ako prijímať kritiku na svoju adresu

Martin Horemuž

Rusko-ukrajinský konflikt

 • krátky prehľad zahraničnej politiky Ruska
 • o čom je konflikt na Ukrajine? Prečo Rusko obsadilo Krym? Aké má plány?
 • reakcie Západu na tento konflikt a ďalšie otázky týkajúce sa aktuálneho vývinu politickej situácie v Rusku a na Ukrajine