O Indulone 6 na stránkach časopisu Slovo

Krátku informáciu o Indulone 6 uverejnil časopis Slovo - oficiálny časopis gréckokatolíckej cirkvi, konkrétne v čísle 26/2012 na stranách 5 a 6, autorom je Jana Vinterová.