Prijmite pozvanie na ďalšiu Indulonu v poradí. Tentokrát nás poctí svojou návštevou Matúš Sitár - učiteľ v Kolégiu Antona Neuwirtha, filozof a metafyzik. S ním budeme diskutovať o ideálnom štáte a spravodlivom vladárovi. O cnosti sa budeme rozprávať s gréckokatolíckym kňazom Michalom Hospodárom.

Pozvánka na Indulonu 6