img 9748Intelektuálno-duchovná trojdňovka (Indulona) sa stáva už tradičnou. Tretia časť, ktorá prebehla v Hermanovciach, bola však oproti predchádzajúcim dvom trochu výnimočná. Prvýkrát bola organizovaná nielen pre členov nášho zboru, ale aj pre iné zbory predovšetkým (ale nie výlučne) z Východoslovenskej oblasti. Na našu ponuku zareagovali okrem Košíc skauti z Prešova, Kysaku, Krompách, Popradu (Podtatranská oblasť) a dokonca aj z Bratislavy (Bratislavská oblasť).
Miesto konania nebolo vybrané náhodne. Celá akcia prebehla na hermanovskej fare, ktorá je zároveň bydliskom vodcu Východoslovenskej oblasti Martina Raškovského – Veľkého medveďa. Ten sa stal jedným z prednášajúcich, a tak sme zabili dve muchy jednou ranou. Mali sme kde bývať, prostredie fary korešpondovalo s tematikou Indulony a jeden z dvoch prednášajúcich nemusel nikam chodiť. Mohol vykonávať svoje kňazské povinnosti a zároveň sa venovať aj nám.

Piatok večer sme začali večerou a potom zoznamovacími aktivitami, keďže sme sa tam zišli z rôznych kútov Slovenska. Potom nasledoval prvý blok, ktorý mal na starosti Xavier. Téma sa týkala duchovného programu v skautingu, ale i v osobnom živote. Opierali sme sa o knižku Na cestu, ktorá je skautským duchovným sprievodcom. Xavier nám vysvetlil, ako sa s touto knižkou má pracovať, čo v nej možno nájsť a kde a kedy ju najlepšie využiť. Tiež dal účastníkom tip, ako si urobiť osobnú meditáciu a na druhý deň si to mohol vyskúšať každý, kto mal chuť a náladu.
Piatkový večer bol ukončený filmom Junáci z prachu (svedectvá starších skautov o tom, ako skauti trpeli počas komunistického režimu) a následnou kratučkou debatou o ňom.
img 9777V sobotu predpoludním viedol Veľký medveď dva jeden-a-pol-hodinové diskusné bloky na tému očistec v kontexte Veľkého rozvodu.
V sobotu prebehol ešte jeden diskusný blok na tému múdroslovnej biblickej literatúry, osobitne knihy Jób. Túto tému odprednášal opäť Xavier. Tu účastníci neboli veľmi sčítaní, takže viac počúvali, ako rozprávali. Jadrom sa stala problematika utrpenia v živote človeka, jeho význam, spôsoby, ako sa cez neho preniesť a ako ho prijať. Prednášajúci vytvoril samozrejme aj priestor na otázky. Celý blok bol ozvláštnený počúvaním hudby, piesne súvisiacej s témou.
Sobotňajší večer bol venovaný kvalitnému filmu Kráľova reč, po ktorom nasledovala riadená debata.
V nedeľu sme už len celú akciu zhodnotili a zúčastnili sa na sv. omši. Účastníci odchádzali domov spokojní, o čom svedčí aj ich hodnotenie. Sami sa vyjadrili, že to bola výnimočná akcia, akých je v skautingu málo.

To, čo ste práve dočítali, je výcuc zo záverečnej správy, ktorú som prikladala k nášmu projektu a k vyúčtovaniu. Ospravedlňujem sa za jej strohosť. Ale ešte dodám, že plánujeme ďalšie Indulony a poteší nás, keď uvidíme aj indulonských nováčikov, ktorí radi čítajú a rozmýšľajú a hlavu používajú nielen na dvíhanie bremien ˘. Čakajte na pozvánku, určite sa po lete nejaká objaví.

Pýtali sme sa:

Prečo si sa rozhodol na Indulonu prísť? Čo najviac ovplyvnilo tvoje rozhodnutie?
Sima: Mám rada takéto intelektuálne akcie. Kedže to bola už moja tretia Indulona, tak nebolo prečo nejsť po tom, ako som bola spokojná s predchádzajúcimi.
Šuša (Poprad): Veľmi ma oslovilo dielo, ktoré sme mali preberať (Veľký rozvod) a ktoré poznám a chcela som sa o tom dozvedieť viac.

Splnilo sa toto tvoje očakávanie?
Sima: Neviem, či sa dá hovoriť o očakávaní, no som veľmi spokojná s tým, ako to dopadlo. Samozrejme aby to nebolo len o pekných slovách, musím priznať, že tam bolo niekoľko nepodarkov, na ktoré si v budúcnosti musíme dať pozor.
Šuša: Neboli mi síce zodpovedané všetky otázky, teda dostatočne nie, ale inak áno, splnilo.

Čo ťa na tejto akcii príjemne prekvapilo, príp. čo sa ti najviac páčilo?
Sima: Veľmi sa mi páčili Xavierove prednášky, lebo ako prednášajúci vie človeka zaujať. Vrcholom pre mňa však bol večerný film Kráľova reč, ktorý ma zaujal nielen myšlienkovo, ale aj predvedením filmového majstrovstva.
Šuša: Ten film bol veľmi dobre ladený k celej akcii, tak asi to.

Prečo by si odporúčal aj iným zúčastniť sa na ďalších častiach Indulony?
Sima: Je to obohacujúce podujatie po všetkých stránkach. Dozvieš sa tam stále niečo nové a zakaždým z iného súdka. Ale nie je to len o prednáškach. Diskusie k tomu patria a tým sa rozvíja ďalší osobný rast človeka. A nakoniec aj ľudia, čo tam chodia, majú spoločný nielen skauting, ale aj to, že majú chuť sa rozvíjať duchovne a intelektuálne a popri tom zažiť zábavu.
Šuša: Bola to super akcia, stretla som nových ľudí, aj téma bola fajná a čo títo roveri vyberú, to musí byť super ;).