Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Slovenského skautingu Vás pozývajú na Indulonu 13.

Termín: 4. – 6. 11. 2016

Miesto konania: Veľká Lomnica, ubytovňa Viola

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2016)

Účastnícky poplatok: 20,- €

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Brezovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Termín na prihlasovanie: do 16. 10. 2016

Nahlasovanie:  prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára

Pozvanie prijali:

Štefan Bučko – divadelný herec, recitátor, pedagóg,
Milan Lach – gréckokatolícky prešovský pomocný biskup, dlhoročný člen Federácie skautov Európy,
Marek Šmid – prezident Federácie skautov Európy na Slovensku,
Juraj Hajkovský – spoluautor knihy Drakobijec a iniciátor programu OTCaSY.

Témy diskusií:

Štefan Bučko

Danteho Božská komédia

 • zaujímavosti,
 • recitácia a interpretácia.

Zo zákulisia herectva a umeleckého prednesu

Lúče otcovstva

 • s ukážkami tohto úspešného divadelného predstavenia z pera Karola Wojtylu (neskoršieho Jána Pavla II.),
 • diskusia o téme otcovstva v dnešnej antirodinne založenej dobe.

 

Milan Lach, Marek Šmid

Skauting a katolícka cirkev

 • List, Baden Powell,
 • predstavenie Federácie skautov Európy, v čom je rozdiel medzi FSE a Slovenským skautingom,
 • katolíci a skauting, katolíci v skautingu,
 • niektoré špecifiká katolíckeho skautingu.

 

Marek Šmid

Ako motivovať roverov a roverky (strážkyne) k službe

 

Juraj Hajkovský

Ako v skautingu rozvíjať čnosti (v kontexte inšpiratívnej knižky Drakobijec – moja cesta)

 • ako vznikla kniha Drakobijec, čo viedlo autorov k jej vzniku, čo je jej cieľom,
 • Drakobijec hra a rozvíjanie čností u detí,
 • diskusia o výchove (nielen) v skautingu, o samotnej knižke a pod.

 

Počet prihlásených účastníkov: 34 (aktualizované 17. 10. 2016 o 13.00)