Údaje potrebné na vyplatenie účastníckeho poplatku:

suma: 20,- €
Tatra banka: 2660080180/1100
variabilný symbol: 712
konštantný symbol: 0558
správa pre prijímateľa: Príspevok Indulona 12 meno priezvisko
termín na zaplatenie: do 29. 9. 2015