Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na Indulonu 12.

Termín: 2. - 4. 10. 2015

Miesto konania: Svit - formačné stredisko hnutia Fokoláre SKALA
Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2015)

Účastnícky poplatok: 20,- €

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov, aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

Jaroslav Daniška - novinár (predtým .týždeň, v súčasnosti Postoy.sk, Konzervatívny denník a Impulz),
Ing. Ján Pokorný (Johany) - bývalý náčelník Slovenského skautingu,
PhDr. Marián Kvasnička - poslanec NR SR, súdny znalec a historik výtvarného umenia.

Témy diskusií:

Jaroslav Daniška

Čím sú pre nás Židia

 • Alfréd Wetzler, Rudolf Vrba a Arnošt Rosin - Židia, ktorí ušli z koncentračného tábora,
 • čo znamená Správa Vrbu a Wetzlera pre naše dejiny,
 • Židia a Slovenský štát.

Kto je nám bližší: Maďari alebo Česi?

 • kedy a prečo sme zaujali Čechov,
 • aký je odkaz spoločného štátu,
 • ako je možné, že spoločný štát s Čechmi a Maďarmi trval takmer 1000 rokov? Čo máme s Maďarmi spoločné? Čo pre seba navzájom znamenáme?

Čo ponúkame svetu my?

 • čím môžeme byť prospešní Európe a svetu,
 • naše kresťanstvo,
 • otázka utečencov.

Ján Pokorný

Scouting for boys

 • čím je táto príručka výnimočná,
 • ako sa na ňu máme pozerať v dnešnej dobe,
 • aký je zmysel skautskej výchovy.

Posun európskeho myslenia vs. skauting

 • ako sa v súčasnej dobe mení myslenie veľkej časti európskej spoločnosti v zmysle odklonu od kresťanstva a z toho vyplývajúca otázka, či sa aj skauting, skautská výchova neodkláňajú od pôvodných cieľov. Kedy ide ešte o skauting a kedy je to už len voľnočasová aktivita,
 • na čo je potrebné zamerať sa pri práci v skautských oddieloch alebo vo vedení organizácie (náčelníctvo, ústredie SLSK),
 • ďalšie skautské otázky vyplývajúce z posunutých hodnôt v spoločnosti, napr. nosenie skautskej rovnošaty na verejných podujatiach, pochodoch a pod.

Praktický skauting v otázkach a odpovediach

 • čo s rovermi, ako riešiť problémy s nedostatkom vedúcich, ako získať deti, ako funguje náčelníctvo a všetko ostatné, čo účastníkov zaujíma...

Marián Kvasnička

Skúsenosti historika umenia, pracovníka galérie a súdneho znalca pre výtvarné umenie

 • východiská k interpretácii výtvarného diela (konflikt klasika - moderna),
 • sakrálne umenie a predsudky ľudovej zbožnosti voči novým umeleckým trendom,
 • súdny znalec pre výtvarné umenie v praxi: atribúcia, určenie pravosti diela, ikonologický rozbor, formálne náležitosti, cenová stratégia, obchod s umením, zberateľstvo, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, falzifikáty, laboratórne testy prieskumu artefaktov etc.,
 • umeleckodruhové presahy výtvarného umenia (literatúra, film, hudba),
 • osobná prax z rokov v galériách a múzeách.

 

Stále máme voľné miesta, nech sa páči, môžete sa prihlásiť. (21. 9. 2015)