Indulona 12 (jeseň 2015)

Fotky z Indulony 12 sa nachádzajú v tejto fotogalérii.

Opäť pod Tatrami

Pozvanie na Indulonu 12 prijali ako vždy samí vzácni hostia. Tentoraz to boli traja páni: bývalý náčelník SLSK Ján Pokorný (Johany), novinár a moderátor Jaroslav Daniška a znalec obrazov a (sklamaný) politik Marián Kvasnička. Všetci tí, ktorí sa zaujímavými témami a hosťami nechali prvý októbrový víkend zlákať do Svitu, mali príležitosť počuť týchto výnimočných ľudí naživo.

Skautský starý otec

V piatok večer nás svojím pokojným (a pokorným ?) hlasom privítal Johany. Činovník, ktorý si v skautingu užil svoje. Tento človek, ktorý je v súkromnom živote už starým otcom, mi pripadal ako taký skautský „starý otec“, ktorý rozpráva vnúčikom rozprávku na dobrú noc. Občas rezignovane (počítačové hry, priveľká akčnosť programu), občas s nádejou (skauting prežil sto rokov od B.-P.-ho, teraz sa nerozpadne kvôli sporom veriacich a neveriacich). O knižke Scouting for boys rozprával s určitým nadhľadom, s obdivom, že mnohé jej časti sú nadčasové a skutočne hlboké a podnetné, no zároveň na príručku pozeral s istou dávkou kritiky.

Johany pokračoval aj v sobotu ráno skautskou témou v globálnejšom meradle – príroda, počítače, etapovky, Boh v skautskom sľube, táborová hygiena, dnešné deti... Zaznelo tu všeličo a vyvinula sa z toho celkom pekná diskusia.

Slovenskí hrdinovia svetového významu

Potom už prišiel na rad Jaro Daniška, sympatický, no predovšetkým sčítaný a rozhľadený človek. Jeho prvou témou boli dvaja slovenskí hrdinovia – židia, ktorí ušli z koncentračného tábora, Rudolf Vrba a Alfred Wetzler. Pozreli sme si o nich aj dokumentárny film a potom nám o nich J. Daniška ešte povedal čosi navyše a predovšetkým sa posťažoval, že o týchto dvoch velikánoch sa na Slovensku takmer vôbec nehovorí. Pritom tým, že po úteku z Osvienčimu podali o praktikách a tragédiách, ktoré sa tam dennodenne odohrávajú, podrobnú správu na tých najvyšších miestach, zachránili tisícky životov.

Podvody, krádeže aj domové prehliadky

Poobede nás navštívil chlapík v červenej mikine, ktorý prišiel sprevádzaný svojou manželkou. Pod neformálnym oblečením (ktoré skauti určite kvitujú viac ako oblek) sa skrýval súdny znalec výtvarného umenia Marián Kvasnička. Tí, ktorí sa obávali, že jeho výstup bude nudný, téma nezrozumiteľná a jazyk príliš odborný, museli byť veľmi príjemne prekvapení. Pán Kvasnička totiž svojím príjemným vystupovaním, akčným prístupom, výrečnosťou a predovšetkým humorom zaujal naozaj každého. Hovoril o praktikách, aké používajú falzifikátori obrazov, o tom, čo práca znalca obnáša (napr. aj nepríjemné niekoľkohodinové domové prehliadky), aké techniky sa používajú pri odhaľovaní falzifikátov, ale dotkol sa aj moderného umenia, vysvetlil nám, prečo farebné „machule“ môžu byť umeleckým dielom. Na ukážku nám doniesol rôzne knižky (napr. s naskenovanými podpismi všetkých významnejších slovenských maliarov), ale aj obrazy, ktoré premietal na projektore. Výsledný dojem z jeho prednášky bol vynikajúci, o čom svedčí aj to, že v bodovom ohodnotení účastníkov (podľa dotazníkov spätnej väzby) predbehol o niekoľko desatín dlhoročného držiteľa rekordu Františka Mikloška. Neviem, ale teraz sa mi zdá, že Mariána Kvasničku už sotva niekto prekoná.

Otázka bez odpovede

Keď odišiel, všetkým to bolo ľúto, niektorí dokonca plakali. No tak dobre, nikto neplakal, ale mnohí by sa ho ešte radi popýtali na rôzne veci, diskutovali s ním alebo ho ešte aspoň chvíľu počúvali, ale pán Kvasnička sa z rodinných dôvodov ponáhľal a nechal priestor opäť pre Jara Danišku. Jeho téma bola trochu náročnejšia – Kto je nám bližší: Česi alebo Maďari? Bol to exkurz do histórie blízkej i vzdialenejšej, odpoveď na túto otázku sme sa však nedozvedeli, lebo – ako sám povedal – jednoznačne sa na ňu odpovedať aj tak nedá.
  Potom už boli všetci takí unavení, že sme sa nezmohli na viac ako na obľúbené večerné/nočné debaty o všeličom.

Islam a utečenci

V nedeľu ráno po sv. omši vo Svite sme pokračovali optimistickou témou Jara Danišku – čo pre Európu/svet môžeme urobiť my. Diskusia (lebo naozaj sa veľa hlasov ozývalo aj z publika) sa točila predovšetkým okolo utečeneckej krízy a vykonštruovaného či reálneho nebezpečenstva hroziaceho zo strany islamu.

Diskusné bloky Indulony 12 uzavrel Johany tými najaktuálnejšími skautskými témami. Opäť spomenul výchovu a sebavýchovu, dotkol sa tiež skautského sľubu a problémov skautov bez vyznania, ale publikum načalo aj ďalšie témy (nosenie rovnošaty na verejnosti, na rôznych pochodoch atď., roveri, činnosť náčelníctva...).

Obed na záver

Potom už zostal len čas na obed, trávenie rezňa a všetkých informácií, ktoré sa v nás počas tohto víkendu nahromadili. Veľká vďaka za ne patrí najmä trom našim vzácnym hosťom, ale aj tým, ktorí sa pričinili o hladký priebeh celého tohto podujatia.

Ako platiť za Indulonu 12

Údaje potrebné na vyplatenie účastníckeho poplatku:

suma: 20,- €
Tatra banka: 2660080180/1100
variabilný symbol: 712
konštantný symbol: 0558
správa pre prijímateľa: Príspevok Indulona 12 meno priezvisko
termín na zaplatenie: do 29. 9. 2015

Pozvánka na Indulonu 12

Pozvánka na Indulonu 12

Indulona 12

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na Indulonu 12.

Termín: 2. - 4. 10. 2015

Miesto konania: Svit - formačné stredisko hnutia Fokoláre SKALA
Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2015)

Účastnícky poplatok: 20,- €

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov, aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

Jaroslav Daniška - novinár (predtým .týždeň, v súčasnosti Postoy.sk, Konzervatívny denník a Impulz),
Ing. Ján Pokorný (Johany) - bývalý náčelník Slovenského skautingu,
PhDr. Marián Kvasnička - poslanec NR SR, súdny znalec a historik výtvarného umenia.

Témy diskusií:

Jaroslav Daniška

Čím sú pre nás Židia

 • Alfréd Wetzler, Rudolf Vrba a Arnošt Rosin - Židia, ktorí ušli z koncentračného tábora,
 • čo znamená Správa Vrbu a Wetzlera pre naše dejiny,
 • Židia a Slovenský štát.

Kto je nám bližší: Maďari alebo Česi?

 • kedy a prečo sme zaujali Čechov,
 • aký je odkaz spoločného štátu,
 • ako je možné, že spoločný štát s Čechmi a Maďarmi trval takmer 1000 rokov? Čo máme s Maďarmi spoločné? Čo pre seba navzájom znamenáme?

Čo ponúkame svetu my?

 • čím môžeme byť prospešní Európe a svetu,
 • naše kresťanstvo,
 • otázka utečencov.

Ján Pokorný

Scouting for boys

 • čím je táto príručka výnimočná,
 • ako sa na ňu máme pozerať v dnešnej dobe,
 • aký je zmysel skautskej výchovy.

Posun európskeho myslenia vs. skauting

 • ako sa v súčasnej dobe mení myslenie veľkej časti európskej spoločnosti v zmysle odklonu od kresťanstva a z toho vyplývajúca otázka, či sa aj skauting, skautská výchova neodkláňajú od pôvodných cieľov. Kedy ide ešte o skauting a kedy je to už len voľnočasová aktivita,
 • na čo je potrebné zamerať sa pri práci v skautských oddieloch alebo vo vedení organizácie (náčelníctvo, ústredie SLSK),
 • ďalšie skautské otázky vyplývajúce z posunutých hodnôt v spoločnosti, napr. nosenie skautskej rovnošaty na verejných podujatiach, pochodoch a pod.

Praktický skauting v otázkach a odpovediach

 • čo s rovermi, ako riešiť problémy s nedostatkom vedúcich, ako získať deti, ako funguje náčelníctvo a všetko ostatné, čo účastníkov zaujíma...

Marián Kvasnička

Skúsenosti historika umenia, pracovníka galérie a súdneho znalca pre výtvarné umenie

 • východiská k interpretácii výtvarného diela (konflikt klasika - moderna),
 • sakrálne umenie a predsudky ľudovej zbožnosti voči novým umeleckým trendom,
 • súdny znalec pre výtvarné umenie v praxi: atribúcia, určenie pravosti diela, ikonologický rozbor, formálne náležitosti, cenová stratégia, obchod s umením, zberateľstvo, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní, falzifikáty, laboratórne testy prieskumu artefaktov etc.,
 • umeleckodruhové presahy výtvarného umenia (literatúra, film, hudba),
 • osobná prax z rokov v galériách a múzeách.

 

Stále máme voľné miesta, nech sa páči, môžete sa prihlásiť. (21. 9. 2015)