Ako platiť za Indulonu 11

Údaje potrebné na vyplatenie účastníckeho poplatku:

suma: 20,- €
účet: (Tatra banka) 2660080180/1100
variabilný symbol: 711
konštantný symbol: 0558
správa pre prijímateľa: Príspevok Indulona11 Meno Priezvisko
termín na zaplatenie: do 15. 3. 2015