Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na Indulonu 11.

Termín: 27. - 29. 3. 2015 (Kvetná nedeľa)

Miesto konania: škola v prírode Kysak

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2015)

Účastnícky poplatok: 20,- €

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov (aj tých, ktorí už na Indulone niekedy boli), aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

Mgr. Mária Dravecká - učiteľka hudby a náboženskej výchovy na konzervatóriu,
Juraj Jurica - katolícky kňaz, cirkevný právnik, vysokoškolský učiteľ,
Boleslav Večeřa - niekoľkonásobný majster sveta a Európy v raketovom modelárstve, predseda Klubu kozmických modelárov Košice, člen Rady raketovych modelárov Slovenska.

Témy diskusií:

Juraj Jurica

Boh áno, cirkev nie

 • Z čoho pramenia výhrady (ne)veriacich ľudí voči cirkvi?
 • Načo je nám cirkev?
 • Argumenty proti tomuto výroku.

Otázka homosexuality

 • Zväzky párov rovnakého pohlavia - prečo nie.
 • Je manželstvo iba "papier"?
 • Dôležitosť rozlišovania pri odsudzovaní homosexuálneho správania a homosexuálov ako osôb.

Dôležitosť predmanželskej prípravy vo svetle Synody a cirkevného práva

 • Ako ľudský pár - muža a ženu - vidí Boh?
 • Čo o sebe majú snúbenci vedieť?
 • Na čo sa už dnes môžu snúbenci začať tešiť?

 

Mária Dravecká


Ekumenizmus

 • Krátky historický exkurz.
 • Hlavné rozdiely medzi kresťanskými cirkvami.
 • 2. vatikánsky koncil a ekumenizmus.
 • Súčasný postoj katolíckej cirkvi k ekumenizmu.

Rozprávanie o vybraných kapitolách z knihy Genezis

 

Boleslav Večeřa

Raketové modelárstvo - vysoko odborná činnosť alebo hobby?

 

Témy diskusií sa priebežne dopĺňajú. Sledujte, prosím, stránku.

 

Počet nahlásených účastníkov: 29 (aktualizované 8. 3. 2015 o 20:00)