Indulona 11 (jar 2015)

Fotky z Indulony 11 sa nachádzajú v tejto fotogalérii.

Keď prišiel rytier o ruku

Jedenásty indulonský víkend mi pripadal oproti desiatemu akýsi iný. Nie horší či lepší, ale určite komornejší a organizačne menej stresujúci. Oproti štyridsiatke ľudí, ktorí sa potulovali po škole v prírode v Trenčianskom Jastrabí, pôsobila táto dvadsaťpäťka takmer rodinne.

Cirkev ako spoločenstvo

Posledný marcový víkend, na ktorý pripadla aj Kvetná nedeľa, patril Indulone 11. Škola v prírode v Kysaku je zrekonštruovaná a poskytuje pekné prostredie pre duchovnú formáciu, intelektuálne napredovanie, vypúšťanie modelových rakiet aj detské hry. Začiatok našej akcie bol veľmi príjemný. Privítali sme nášho prvého hosťa – kňaza, vysokoškolského učiteľa a cirkevného sudcu Juraja Juricu. Rozprávali a diskutovali sme o tej frekventovanej vete – ja v Boha verím, ale cirkev k tomu nepotrebujem. S výrokom Boh áno, cirkev nie sa stretávame takmer denne a teraz sme si ho mohli porozoberať zo všetkých strán. Cirkev je spoločenstvo a do neba nikto nemôže ísť sám.

Piatkový večer bol meditatívny a zároveň plný hudby. V rámci prípravy na sobotňajšie ekumenické témy sme pozvali na Indulonu hudobno-spevácky zbor zo Solivaru, ktorý sa venuje Taizé spevom. Gitara, husle a ešte zopár hudobných nástrojov dokážu urobiť zázraky a keď k tomu pridáte spev, svetlo sviečok a pár nevtieravých slov Juraja Juricu, takýto záver dňa potom nemá ďaleko k dokonalosti.

Čítať ďalej: Keď prišiel rytier o ruku

Ako platiť za Indulonu 11

Údaje potrebné na vyplatenie účastníckeho poplatku:

suma: 20,- €
účet: (Tatra banka) 2660080180/1100
variabilný symbol: 711
konštantný symbol: 0558
správa pre prijímateľa: Príspevok Indulona11 Meno Priezvisko
termín na zaplatenie: do 15. 3. 2015

Pozvánka na Indulonu 11

2015-03-27az29-indulona-11-plagat-mala

Indulona 11 (jar 2015)

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na Indulonu 11.

Termín: 27. - 29. 3. 2015 (Kvetná nedeľa)

Miesto konania: škola v prírode Kysak

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2015)

Účastnícky poplatok: 20,- €

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov (aj tých, ktorí už na Indulone niekedy boli), aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

Mgr. Mária Dravecká - učiteľka hudby a náboženskej výchovy na konzervatóriu,
Juraj Jurica - katolícky kňaz, cirkevný právnik, vysokoškolský učiteľ,
Boleslav Večeřa - niekoľkonásobný majster sveta a Európy v raketovom modelárstve, predseda Klubu kozmických modelárov Košice, člen Rady raketovych modelárov Slovenska.

Témy diskusií:

Juraj Jurica

Boh áno, cirkev nie

 • Z čoho pramenia výhrady (ne)veriacich ľudí voči cirkvi?
 • Načo je nám cirkev?
 • Argumenty proti tomuto výroku.

Otázka homosexuality

 • Zväzky párov rovnakého pohlavia - prečo nie.
 • Je manželstvo iba "papier"?
 • Dôležitosť rozlišovania pri odsudzovaní homosexuálneho správania a homosexuálov ako osôb.

Dôležitosť predmanželskej prípravy vo svetle Synody a cirkevného práva

 • Ako ľudský pár - muža a ženu - vidí Boh?
 • Čo o sebe majú snúbenci vedieť?
 • Na čo sa už dnes môžu snúbenci začať tešiť?

 

Mária Dravecká


Ekumenizmus

 • Krátky historický exkurz.
 • Hlavné rozdiely medzi kresťanskými cirkvami.
 • 2. vatikánsky koncil a ekumenizmus.
 • Súčasný postoj katolíckej cirkvi k ekumenizmu.

Rozprávanie o vybraných kapitolách z knihy Genezis

 

Boleslav Večeřa

Raketové modelárstvo - vysoko odborná činnosť alebo hobby?

 

Témy diskusií sa priebežne dopĺňajú. Sledujte, prosím, stránku.

 

Počet nahlásených účastníkov: 29 (aktualizované 8. 3. 2015 o 20:00)