Daniel Hevier je predovšetkým známy ako básnik a prozaik. Zlomok z jeho tvorby si môžete stiahnuť tu. Ide o skutočne skromný výber z niekoľkých jeho básnických zbierok a jednej zbierky krátkych próz. Keďže sa budeme baviť aj o modernej poézii, tu je kratučká autointerpretácia Hevierovej básne Pst!

K bioetickým témam si môžete niečo prečítať v týchto príspevkoch doc. Petra: Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou eutanáziou?, Dieťa za každú cenu?, Kultúra života - kultúra smrti.

K filozofickým témam, o ktorých sa budeme rozprávať s Jurajom Šústom, odporúčame prečítať si tri kapitoly z knihy od Ch. Dawsona The Historic Reality of Christian culture. (Christianity and European culture: Selections from the work of Christopher Dawson. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1998, p. 3–45.) Môžete si ich stiahnuť tu: kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3, s tým, že prvú odporúčame prudko, na druhej a tretej až tak nenástojíme, ale ideálne je mať naštudované všetko :-).

Úryvok z Marxovho Kapitálu nájdete tu.

Všetky tieto súbory majú formát pdf a stiahnuť si ich môžu iba registrovaní používatelia po prihlásení sa na našej stránke.