Indulona 10 (jeseň 2014)

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na jubilejnú Indulonu 10.

Termín: 14. - 17. 11. 2014

Miesto konania: škola v prírode Patrovec, Trenčianske Jastrabie

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2014)

Účastnícky poplatok: 25,- € (akcia je výnimočne 4-dňová)

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov (aj tých, ktorí už na Indulone niekedy boli), aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

 • Mgr. Daniel Hevier, PhD. - spisovateľ,
 • RNDr. František Mikloško - disident z čias komunizmu, bývalý predseda NR SR,
 • Doc. ThDr. Marek Petro, PhD. - bioetik, učiteľ na Gréckokatolíckej fakulte Prešovskej univerzity,
 • Mgr. Juraj Šúst, PhD. - filozof, učiteľ na Kolégiu Antona Neuwirtha,
 • Mgr. Matěj Hájek, ThD. - kazateľ Cirkvi bratskej,
 • Mgr. Peter Kršák - kunsthistorik.

Témy diskusií:

Daniel Hevier

Moderná poézia

 • Je potrebné poézii rozumieť alebo ju stačí iba čítať a precítiť?
 • Ako správne čítať a písať poéziu.
 • Čo nesmie kvalitnej poézii chýbať? Tkvie hodnota poézie v správnej interpretácii?

Tvorivosť (aj pre skautov)

 • Dá sa tvorivosti naučiť?
 • Ako viesť druhých k tvorivosti a k láske k umeniu (ku knihám, maľbe, hudbe...)?
 • Duchovný rozmer, modlitba a úcta k prírode v tvorivom procese.
 • Osvedčené tvorivé postupy pri činnosti s deťmi.

František Mikloško

Etika v politike

 • Kazí politika ľudí? Ak áno, čo je za tým (peniaze, sláva, moc, politická orientácia)?
 • Ako a čím pomáha politikovi viera v Boha?
 • Úskoky a populizmus, čo si všímať, aby na to občan nenaletel.
 • + bonus: 25 rokov od Nežnej revolúcie - kam sa Slovensko posunulo.

Marek Petro

Bioetika - bližší pohľad na eutanáziu a umelé oplodnenie

 • nemorálnosť zabíjania z „ušľachtilých“ pohnútok s orientáciou na eutanáziu,
 • rozlišovanie eutanázie a dystanázie,
 • dôvody eutanázie, eutanázia ako morálna dilema,
 • čo je nemorálne na umelom oplodnení,
 • ako argumentovať proti asistovanej reprodukcii v konfrontácii s manželmi, ktorých sa to citlivo dotýka.

Juraj Šúst

Filozofická teória Karla Marxa vs. marxizmus

 • čo je vlastne marxizmus,
 • aký je rozdiel medzi marxizmom a Marxovou filozofickou teóriou, v čom je táto teória zlá, v čom naopak geniálna,
 • prečo sa marxizmus stal východiskovou ideológiou v období socializmu.

Západná civilizácia (podľa Dawsona)

 • kde sa končí Západ,
 • na čom dnes stojí západná civilizácia,
 • kam patríme my.

Peter Kršák

Arménsko

 • prvá kresťanská krajina na svete,
 • dejiny a kultúra Arménov,
 • pamiatky arménskej architektúry.

Sýria

 • kresťanské komunity v neskoroantickej Sýrii
 • architektúra mŕtvych miest.

 

Duchovnou aktivitou nás prevedie Matěj Hájek (spolupracovník Daniela Pastirčáka).

 

Počet nahlásených účastníkov: 45 (aktualizované 3. 11. 2014 o 21:00)