Indulona 10 (jeseň 2014)

Fotky z Indulony 10 sa nachádzajú v tejto fotogalérii.

Perličky zo zákulisia

Prvýkrát v histórii Indulon sa nám stalo, že jeden z hostí na poslednú chvíľu odriekol svoju účasť z dôvodu, že bol pozvaný k prezidentovi SR. Bol to Marián Kvasnička.

S obľubou pasujem Petra Kršáka za najvzácnejšieho hosťa, pretože: po prvé, o tom, že príde, sa dozvedel dva dni pred akciou a po druhé, sľúbil sa mi napriek tomu, že sme sa predtým vôbec nepoznali (mali sme len spoločného známeho). Ešte dnes sa však usmievam, keď si spomeniem na jeho rozpaky. Nevedel pochopiť, ako je možné, že kvôli tým dvom hodinám, ktoré medzi nami strávil, nám musí venovať päť podpisov na rôzne papiere (prezenčky, cesťáky, kroniky), a že ho kvôli projektu vkuse fotíme.

Juraj Šúst bol prvý hosť, ktorý sa Indulony zúčastnil už po druhýkrát. Prvýkrát to bolo na Indulone 2 v Košiciach.

Daniel Hevier komunikuje mailom veľmi ústretovo a stručne. Jeho obľúbená odpoveď vyzerá takto: „So všetkým súhlasím. Daniel Hevier.“ Používa ju takmer na všetko.

Len v mojej e-mailovej schránke sa nachádza dokopy 617 prijatých a odoslaných mailov, týkajúcich sa Indulony 10. Ide o komunikáciu s hosťami, spoluorganizátormi a účastníkmi.

Jubilejná Indulona

Na Indulonu 10 sme sa svedomito pripravovali. Vedeli sme, že bude výnimočná: o deň dlhšia, s takmer dvojnásobným počtom účastníkov ako bežne, s dvoma hosťami navyše, ďaleko na západe a predovšetkým – že bude jubilejná.

Boli sme poslednými návštevníkmi školy v prírode pri Trenčianskom Jastrabí (po nás sa toto zariadenie malo zrušiť – škoda). Termín bol zvolený opäť symbolicky – na 25. výročie Nežnej revolúcie.

Čítať ďalej: Jubilejná Indulona

Odporúčaná literatúra

Daniel Hevier je predovšetkým známy ako básnik a prozaik. Zlomok z jeho tvorby si môžete stiahnuť tu. Ide o skutočne skromný výber z niekoľkých jeho básnických zbierok a jednej zbierky krátkych próz. Keďže sa budeme baviť aj o modernej poézii, tu je kratučká autointerpretácia Hevierovej básne Pst!

K bioetickým témam si môžete niečo prečítať v týchto príspevkoch doc. Petra: Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou eutanáziou?, Dieťa za každú cenu?, Kultúra života - kultúra smrti.

K filozofickým témam, o ktorých sa budeme rozprávať s Jurajom Šústom, odporúčame prečítať si tri kapitoly z knihy od Ch. Dawsona The Historic Reality of Christian culture. (Christianity and European culture: Selections from the work of Christopher Dawson. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 1998, p. 3–45.) Môžete si ich stiahnuť tu: kapitola 1, kapitola 2, kapitola 3, s tým, že prvú odporúčame prudko, na druhej a tretej až tak nenástojíme, ale ideálne je mať naštudované všetko :-).

Úryvok z Marxovho Kapitálu nájdete tu.

Všetky tieto súbory majú formát pdf a stiahnuť si ich môžu iba registrovaní používatelia po prihlásení sa na našej stránke.

Pozvánka na Indulonu 10

2014-11-14az17-indulona10-plagat-mala

Indulona 10 (jeseň 2014)

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Vás pozývajú na jubilejnú Indulonu 10.

Termín: 14. - 17. 11. 2014

Miesto konania: škola v prírode Patrovec, Trenčianske Jastrabie

Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2014)

Účastnícky poplatok: 25,- € (akcia je výnimočne 4-dňová)

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Sklenkovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)

Nahlasovanie: prosíme všetkých záujemcov (aj tých, ktorí už na Indulone niekedy boli), aby vyplnili tento formulár

Pozvanie prijali:

 • Mgr. Daniel Hevier, PhD. - spisovateľ,
 • RNDr. František Mikloško - disident z čias komunizmu, bývalý predseda NR SR,
 • Doc. ThDr. Marek Petro, PhD. - bioetik, učiteľ na Gréckokatolíckej fakulte Prešovskej univerzity,
 • Mgr. Juraj Šúst, PhD. - filozof, učiteľ na Kolégiu Antona Neuwirtha,
 • Mgr. Matěj Hájek, ThD. - kazateľ Cirkvi bratskej,
 • Mgr. Peter Kršák - kunsthistorik.

Témy diskusií:

Daniel Hevier

Moderná poézia

 • Je potrebné poézii rozumieť alebo ju stačí iba čítať a precítiť?
 • Ako správne čítať a písať poéziu.
 • Čo nesmie kvalitnej poézii chýbať? Tkvie hodnota poézie v správnej interpretácii?

Tvorivosť (aj pre skautov)

 • Dá sa tvorivosti naučiť?
 • Ako viesť druhých k tvorivosti a k láske k umeniu (ku knihám, maľbe, hudbe...)?
 • Duchovný rozmer, modlitba a úcta k prírode v tvorivom procese.
 • Osvedčené tvorivé postupy pri činnosti s deťmi.

František Mikloško

Etika v politike

 • Kazí politika ľudí? Ak áno, čo je za tým (peniaze, sláva, moc, politická orientácia)?
 • Ako a čím pomáha politikovi viera v Boha?
 • Úskoky a populizmus, čo si všímať, aby na to občan nenaletel.
 • + bonus: 25 rokov od Nežnej revolúcie - kam sa Slovensko posunulo.

Marek Petro

Bioetika - bližší pohľad na eutanáziu a umelé oplodnenie

 • nemorálnosť zabíjania z „ušľachtilých“ pohnútok s orientáciou na eutanáziu,
 • rozlišovanie eutanázie a dystanázie,
 • dôvody eutanázie, eutanázia ako morálna dilema,
 • čo je nemorálne na umelom oplodnení,
 • ako argumentovať proti asistovanej reprodukcii v konfrontácii s manželmi, ktorých sa to citlivo dotýka.

Juraj Šúst

Filozofická teória Karla Marxa vs. marxizmus

 • čo je vlastne marxizmus,
 • aký je rozdiel medzi marxizmom a Marxovou filozofickou teóriou, v čom je táto teória zlá, v čom naopak geniálna,
 • prečo sa marxizmus stal východiskovou ideológiou v období socializmu.

Západná civilizácia (podľa Dawsona)

 • kde sa končí Západ,
 • na čom dnes stojí západná civilizácia,
 • kam patríme my.

Peter Kršák

Arménsko

 • prvá kresťanská krajina na svete,
 • dejiny a kultúra Arménov,
 • pamiatky arménskej architektúry.

Sýria

 • kresťanské komunity v neskoroantickej Sýrii
 • architektúra mŕtvych miest.

 

Duchovnou aktivitou nás prevedie Matěj Hájek (spolupracovník Daniela Pastirčáka).

 

Počet nahlásených účastníkov: 45 (aktualizované 3. 11. 2014 o 21:00)