Juraj Hajkovský

  • narodil sa v Humennom v roku 1978,
  • vyštudoval psychológiu na Trnavskej univerzite. V súčasnosti pracuje ako HR manažér v potravinárskej firme,
  • v detstve chodil na skauting do 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových cca 1993 – 2001. Má zložený skautský sľub a bol radcom družiny Orlov,
  • v občianskom združení Zaostri na rodinu, ktoré s manželkou a priateľmi založil, sa dnes venuje najmä projektu budovania komunít otcov a podpore rodín,
  • je spoluautorom knihy Drakobijec – moja cesta a hry Drakobijec – tvoja cesta,
  • s manželkou Dominikou majú päť detí a žijú v Banskej Bystrici.