Štefan Bučko

  • narodil sa v roku 1957 v Bratislave,
  • študoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole (špec. sadovníctvo – kvetinárstvo), potom na VŠMU – odbor herectvo,
  • pôsobil najprv ako externý, neskôr ako interný pedagóg na VŠMU v odbore javisková reč a umelecký prednes, v roku 1997 bol habilitovaný na docenta,
  • pôsobil tiež ako externý moderátor v STV, neskôr v TV JOJ, v rokoch 1998 – 2000 bol predsedom Rady STV,
  • v roku 2008 mu Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila Cenu Fra Angelica za osobný prínos pre kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku,
  • 2008 – 2010 – bol riaditeľom Činohry SND a zaslúžil sa o historické uvedenie Goetheho Fausta,
  • 2011 mu vyšla debutová básnická zbierka Tušené ostáva v tieni,
  • 2013 mu bola udelená Krištáľová Ruža – česko-slovenské ocenenie za majstrovské interpretovanie a šírenie poézie,
  • 2014 – umelecká interpretácia Pekla Božskej komédie Danteho Alighieriho pre Rádio Devín RTVS,
  • v Činohre SND pôsobí dodnes. Je ženatý s jazzovou speváčkou Adrienou Bartošovou.