jurica
  • narodil sa 14. 11. 1970 v Prešove,
  • absolvoval gymnázium v Sabinove, promoval na Právnickej fakulte UK v  Bratislave,
  • po ukončení právnického štúdia vstúpil do kňazského seminára a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu v Ríme,
  • v r. 2002 bol vysvätený za kňaza,
  • v r. 2005 obhájil dizertačnú prácu z kanonického práva na Lateránskej univerzite v Ríme. Následne sa stal obhajcom manželského zväzku a promótorom spravodlivosti na košickom Metropolitnom súde. Zároveň začal učiť na Teologickej fakulte KU v Košiciach civilné a cirkevné právo,
  • v r. 2009 bol vymenovaný za vicepostulátora procesu beatifikácie Anny Kolesárovej, ktorý bol v Košiciach úspešne ukončený vo februári 2012,
  • v r. 2009 bol vymenovaný za cirkevného sudcu a od r. 2010 je členom presbyterskej rady košickej arcidiecézy. Od r. 2011 je členom akademického senátu KU za teologickú fakultu,
  • v júni 2014 sa habilitoval v odbore katolícka teológia.