Mgr. Matěj Hájek, ThD.

hajek
  • narodil sa v r. 1982,
  • detstvo prežil v Prahe v sekulárnom prostredí, dôležitým zlomom bola v jeho živote konverzia ku kresťanstvu počas stredoškolského štúdia ako odpoveď na základné existenciálne otázky (vina a pominuteľnosť života),
  • študoval v Prahe na ETF UK teológiu, pokračoval doktorátom v odbore religionistika (téma sa týkala roly fantázie pri poznávaní skutočnosti podľa C. S. Lewisa a O. Barfielda),
  • v súčasnosti je kazateľom Cirkvi bratskej v Bratislave, učiteľ náboženstva a etickej výchovy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave,
  • venuje sa predovšetkým práci s mládežou a usiluje sa hľadať pravdu a dobrý smer, snaží sa byť k dispozícii ľuďom, ktorí riešia vlastné životné ťažkosti,
  • má rád príbehy – tie literárne, filmové, ale aj tie zo života, rád chodí do prírody a jazdí na bicykli,
  • je ženatý, s manželkou Evou má niekoľkomesačnú dcéru Anežku a „nestačí se divit“.