Mgr. Peter Kršák

Peter Kršák
  • narodil sa v roku 1979 v Topoľčanoch,
  • študoval dejiny umenia na FIF UK,
  • od r. 2004 pracuje v Encyklopedickom ústave SAV na projekte Beliana (Výtvarné umenie a architektúra),
  • v r. 2012 vyšla jeho kniha Putovanie po štyroch krajinách vo vydavateľstve Petrus,
  • venuje sa maľbe, kresbe, keramike a drevorezbe,
  • usporiadal už viacero výstav, prednášok a výtvarných dielní.