PhDr. Martin Horemuž, PhD.

Martin Horemuž
  • narodil sa v r. 1977,
  • politológiu študoval na Trnavskej univerzite a rigorózne konanie ukončil na Ústave politológie FF UK v Prahe,
  • v súčasnosti je postgraduálnym študentom v odbore medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici,
  • odborne sa zameriava na bezpečnosť a bezpečnostné otázky postsovietskeho Ruska,
  • je autorom viacerých kníh, napr.: Súčasná bezpečnostná politika Ruskej Federácie a jej vybrané dimenzie,
  • je autorom viacerých článkov z oblasti politickej situácie v Rusku: Politický systém Ruskej federácie 20. rokov po rozpade ZSSR, Súčasný stav a perspektívy ďalšieho vývoja etnického konfliktu v Náhornom Karabachu v kontexte rusko-gruzínskej vojny v auguste 2008.