Juraj Kresila
  • je učiteľom na Prešovskej univerzite v Prešove, kde pôsobí na Pedagogickej fakulte na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy.