Michal Hospodár
  • vyštudoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave,
  • titul ThDr. získal v odbore pastorálna teológia v Poľsku,
  • habilitoval sa na GTF v Prešove, kde pôsobí na Katedre systematickej teológie,
  • v kňazskej službe pôsobil v Michalovciach, Poprade a Košiciach,
  • je zodpovedným redaktorom knižného Gréckokatolíckeho kalendára,
  • je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, členom Rady pre médiá pri Konferencii biskupov Slovenska, zástupcom Košickej eparchie v Rádiu Lumen,
  • v roku 2004 bol vymenovaný za tlačového hovorcu Košickej eparchie,
  • venuje sa najmä problematike viery a pastoračnej činnosti kňazov a cyrilo-metodskej tradície v Gréckokatolíckej cirkvi,
  • je ženatý, má troch synov,
  • záľuby: knihy a dobro človeka.