HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Ľuboslav Hromják
  • odborný asistent na Katedre histórie FF Trnavskej univerzity,
  • odborný asistent na Katedre katechetiky a praktickej teológie PF KU v Ružomberku,
  • venuje sa cirkevným dejinám,
  • študoval teológiu na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskom Podhradí, cirkevné dejiny na Gregoriánskej univerzite v Ríme, absolvoval Vatikánsku školu paleografie, diplomatiky a archivistiky vo Vatikáne a doktorandské štúdium v Ríme,
  • pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách, spolupracuje v niekoľkých výskumoch a medzinárodných projektoch,
  • je autorom viacerých publikácií z oblasti cirkevných dejín, spolupracuje tiež s médiami (rádio Lumen – pravidelne, STV2).