Mgr. art. Mária Dravecká

Mária Dravecká

  • vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor hra na klavíri a čembale a katolícku teológiu na UK, pracovisko Spišská Kapitula,
  • učí hru na klavíri a náboženskú výchovu na štátnom Konzervatóriu v Košiciach,
  • venovala sa hlavne komornej hre, niekoľko rokov učila hru na klavíri aj na PF KU v Ružomberku,
  • vedie biblické stretnutia vo svojej farnosti a venovala sa aj prednáškovej činnosti s hudobnou a biblickou tematikou,
  • v roku 2009 jej bola udelená Cena mesta Košice za pedagogické majstrovstvo v klavírnej hre a výchovu špičkových hudobníkov, pozoruhodnú koncertnú aktivitu a nezlomný etický a morálny postoj v období totalitného režimu.