daniska

  • narodil sa v r. 1977 v Považskej Bystrici,
  • študoval politické vedy na Trnavskej univerzite, Karlovej univerzite v Prahe a na Varšavskej univerzite,
  • je šéfredaktorom revue Impulz, redaktorom v konzervatívnom denníku Postoj a spolupracuje s Kolégiom Antona Neuwirtha a Spoločenstvom Ladislava Hanusa,
  • píše o politických, spoločenských a náboženských témach,
  • dvakrát do mesiaca moderuje diskusnú reláciu na rádiu Lumen – Zaostrené,
  • v minulosti pôsobil ako poradca ministra vnútra, v Ústave pamäti národa a ako redaktor a editor časopisu Týždeň,
  • je ženatý, otec troch detí, žije v Pustých Úľanoch.