Indulona 15 (jeseň 2018)

Pozvánka na Indulonu 15

2018 11 16az18 indulona plagat

Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice a Duchovná rada Slovenského skautingu vás pozývajú na Indulonu 15.

Termín: 16. – 18. 11. 2018
 
Miesto konania: ŠvP Kysak
 
Podmienky pre účasť: vek min. 15 rokov, člen Slovenského skautingu (platná registrácia na rok 2018) alebo FSE
 
Účastnícky poplatok: členovia SLSK – 24,- €; členovia FSE – podľa dohody

Údaje k platbe pre prihlásených:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT: TATRSKBX
VS: 711
KS: 0558
popis platby: prispevok Indulona + meno

V prípade nejasností kontaktujte: Majku Brezovú, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky (adresa v kontaktoch)
 
Termín na prihlasovanie: do 10. 11. 2018
 
Nahlasovanie: prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára
 
Pozvanie prijali:
 
Cyril Vasiľ – slovenský gréckokatolícky arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme,
Richard Turcsányi – riaditeľ v Institute of Asian Studies, venuje sa medzinárodným vzťahom vo východnej Ázii,
Pavol Hrabovecký – kaplán v Košiciach, venuje sa anglickým spisovateľom (Chesterton, Lewis, Tolkien),
Anna a Gabriel Brezovci – venujú sa snúbencom, vedú snúbenecké náuky.
 
Témy diskusií:

 

Cyril Vasiľ

Povinnosti voči Bohu
- prečo majú skauti vo svojich stanovách a v sľube „povinnosti voči Bohu“,
- čo znamenajú v praxi,
- ako hovoriť o tejto problematike so skautmi bez vyznania.

Skautský život Cyrila Vasiľa
- kto tvorí jeho skautský oddiel, kam spolu chodia a ako sa vôbec skautuje v Ríme.

Cyrilo-metodské dedičstvo na Slovensku
- čo to znamená konkrétne – minulosť, prítomnosť, budúcnosť,
- vzťah ku kultúre, ku kresťanskému hodnotovému systému, k občianskej spoločnosti.

 

Richard Turcsányi

Politika a situácia v Číne
- pravda a mýty o politike a spoločenskej situácii v Číne

Peru, Singapur, Vietnam
- cestovateľské zážitky,
- fotoprezentácia.

 

Pavol Hrabovecký

Kresťanské symboly v Tolkienovom Pánovi prsteňov

 

Anna a Gabriel Brezovci

Voľba životného partnera
- na čo si dať pozor pri voľbe životného partnera,
- čo je pri výbere dôležité a, naopak, čomu sa zbytočne venuje priveľká pozornosť, hoci to v manželstve až tak nezaváži.

V prípade, že sa prihlási dostatočné množstvo manželských párov, budeme uvažovať aj o téme šitej pre manželov ☺.

 

 

Počet prihlásených: 33 (aktualizované 30. 10. o 10.00 hod.)